Ogłoszenia

09.05.2018

Zapytanie ofertowe TMW 1/2018
W związku z realizacją projektu w ramach Działania 3.3 Innowacje w MŚP. Typ projektów – Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R) – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, TMW Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dotyczących zakupu poziomego centrum obróbczego CNC.

Zapytanie ofertowe TMW 1/2018
Załącznik 1 do zapytania TMW 1/2018
Załącznik 2 do zapytania TMW 1/2018
Załącznik 3 zmiany w zapytaniu ofertowym TMW 1_2018

Ogłoszenie anulowano z powodu wady.
Wydłużono termin składania ofert.
Ogłoszenie zostanie ponownie opublikowane z właściwym terminem składania ofert.


23.05.2018

Zapytanie ofertowe TMW 2/2018
W związku z realizacją projektu w ramach Działania 3.3 Innowacje w MŚP. Typ projektów – Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R) – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, TMW Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dotyczących zakupu poziomego centrum obróbczego CNC.

Zapytanie ofertowe TMW 2/2018
Załącznik 1 do zapytania TMW 2/2018
Załącznik 2 do zapytania TMW 2/2018

28.06.2018

Postępowanie rozstrzygnięte. Wyniki postępowania na stronie: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


30.05.2018

Zapytanie ofertowe TMW 3/2018
W związku z realizacją projektu w ramach Działania 3.3 Innowacje w MŚP. Typ projektów – Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R) – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, TMW Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dotyczących zakupu tokarki CNC.

Zapytanie ofertowe TMW 3/2018
Załącznik 1 do zapytania TMW 3/2018
Załącznik 2 do zapytania TMW 3/2018

28.06.2018

Postępowanie rozstrzygnięte. Wyniki postępowania na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


28.06.2018

Zapytanie ofertowe TMW 4/2018
W związku z realizacją projektu w ramach Działania 3.3 Innowacje w MŚP. Typ projektów – Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R) – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, TMW Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dotyczących zakupu szlifierki do otworów i czół CNC.

Zapytanie ofertowe TMW 4/2018
Załącznik 1 do zapytania TMW 4/2018
Załącznik 2 do zapytania TMW 4/2018

09.07.2018

Postępowanie rozstrzygnięte. Wyniki postępowania na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 


19.07.2018

Zapytanie ofertowe TMW 5/2018
W związku z realizacją projektu w ramach Działania 3.3 Innowacje w MŚP. Typ projektów – Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R) – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, TMW Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dotyczących materiałów i robót budowlanych – budowa hali produkcyjnej.

Załącznik nr 1 do zapytania TMW 5_2018
Załącznik nr 2 do zapytania TMW 5_2018 
Zap.of TMW 5_2018 materiały i roboty budowlane – budowa hali produkcyjnej

 

09.08.2018

Postępowanie nierozstrzygnięte. Wyniki postępowania na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 


13.08.2018

W związku z realizacją projektu w ramach Działania 3.3 Innowacje w MŚP. Typ projektów – Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R) – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, TMW Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dotyczących modernizacji maszyny pomiarowej Eclipse CNC firmy CARL ZEISS.

Zapytanie ofertowe TMW 6_2018 modernizacja maszyny pomiarowej do pomiarów przestrzennych
Załącznik 2 do zapytania TMW 6_2018
Załącznik 1 do zapytania TMW 6_2018

30.08.2018

Postępowanie rozstrzygnięte. Wyniki postępowania na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


20.08.2018

W związku z realizacją projektu w ramach Działania 3.3 Innowacje w MŚP. Typ projektów – Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R) – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, TMW Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dotyczących modernizacji maszyny pomiarowej do pomiaru uzębień, EMZ 402 Zeiss – Höfler..

Zapytanie ofertowe TMW 7_2018
Załącznik 1 do zapytania TMW 7_2018
Załącznik 2 do zapytania TMW 7_2018

30.08.2018

Postępowanie nierozstrzygnięte. Wyniki postępowania na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/