Ogłoszenia

09.05.2018

Zapytanie ofertowe TMW 1/2018
W związku z realizacją projektu w ramach Działania 3.3 Innowacje w MŚP. Typ projektów – Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R) – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, TMW Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dotyczących zakupu poziomego centrum obróbczego CNC.

Zapytanie ofertowe TMW 1/2018
Załącznik 1 do zapytania TMW 1/2018
Załącznik 2 do zapytania TMW 1/2018
Załącznik 3 zmiany w zapytaniu ofertowym TMW 1_2018

Ogłoszenie anulowano z powodu wady.
Wydłużono termin składania ofert.
Ogłoszenie zostanie ponownie opublikowane z właściwym terminem składania ofert.


23.05.2018

Zapytanie ofertowe TMW 2/2018
W związku z realizacją projektu w ramach Działania 3.3 Innowacje w MŚP. Typ projektów – Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R) – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, TMW Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dotyczących zakupu poziomego centrum obróbczego CNC.

Zapytanie ofertowe TMW 2/2018
Załącznik 1 do zapytania TMW 2/2018
Załącznik 2 do zapytania TMW 2/2018