Informujemy, że firma TMW Sp. z o.o. realizuje projekt Działania 3.3 Innowacje w MŚP. Typ projektów – Wzrost konkurencyjności w przedsiębiorstwie TMW Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacji  – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacyjnego procesu obróbki końcówek kołnierzowych instalacji hydraulicznych, dzięki czemu zostaną wprowadzone na rynek udoskonalone produkty. W skład inwestycji wchodzi zakup:

  • 4 tokarek numerycznych napędzanych wrzecionkami narzędziowymi;
  • myjka komorowa nowoczesna, energooszczędna i ekologiczna.

Cele projektu:

  • Wprowadzanie na rynek ulepszonego produktu poprzez wdrożenie wyników prac B+R, wartość bazowa: 0, wartość docelowa: 1, rok osiągnięcia: 2022.
  • Wprowadzanie w przedsiębiorstwie innowacji procesowej poprzez wdrożenie wyników prac B+R, wartość bazowa: 0, wartość docelowa: 1, rok osiągnięcia: 2022.
  • Wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie: wartość bazowa:0, wartość docelowa: 4, rok osiągnięcia: 2023.

Wnioskodawca oraz pracownicy przedsiębiorstwa TMW Sp. z o.o. jako grupa docelowa projektu, będą wykorzystywać powstałą w ramach realizacji projektu infrastrukturę. Grupą docelową projektu są również odbiorcy końcowi, którzy wykorzystają ulepszony produkt, wykorzystywany w przemyśle spożywczym.

Wartość projektu: 3 691 230,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich 1 350 000,00 zł.

 

Dowiedz się więcej

Informujemy, że firma TMW Sp. z o.o. realizuje projekt Działania 3.3 Innowacje w MŚP. Typ projektów – Wzrost konkurencyjności w przedsiębiorstwie TMW Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacji  – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacyjnego procesu obróbki końcówek kołnierzowych instalacji hydraulicznych, dzięki czemu zostaną wprowadzone na rynek udoskonalone produkty. W skład inwestycji wchodzi zakup:

  • 4 tokarek numerycznych napędzanych wrzecionkami narzędziowymi;
  • myjka komorowa nowoczesna, energooszczędna i ekologiczna.

Cele projektu:

  • Wprowadzanie na rynek ulepszonego produktu poprzez wdrożenie wyników prac B+R, wartość bazowa: 0, wartość docelowa: 1, rok osiągnięcia: 2022.
  • Wprowadzanie w przedsiębiorstwie innowacji procesowej poprzez wdrożenie wyników prac B+R, wartość bazowa: 0, wartość docelowa: 1, rok osiągnięcia: 2022.
  • Wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie: wartość bazowa:0, wartość docelowa: 4, rok osiągnięcia: 2023.

Wnioskodawca oraz pracownicy przedsiębiorstwa TMW Sp. z o.o. jako grupa docelowa projektu, będą wykorzystywać powstałą w ramach realizacji projektu infrastrukturę. Grupą docelową projektu są również odbiorcy końcowi, którzy wykorzystają ulepszony produkt, wykorzystywany w przemyśle spożywczym.

Wartość projektu: 3 691 230,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich 1 350 000,00 zł.

—————————————————————

Informujemy, że firma TMW Sp. z o.o. realizuje projekt Działania 3.3 Innowacje w MŚP. Typ projektów – Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R) – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Inwestycja polega na nabyciu maszyn i budowie hali produkcyjnej, niezbędnych do wdrożenia własnej technologii produkcji nowoczesnych przekładni i adapterów półosi przegubowych. W skład inwestycji wchodzą: zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy hali produkcyjnej, zakup poziomego centrum obróbczego CNC, zakup tokarki CNC, zakup szlifierki do otworów CNC, modernizacja maszyny pomiarowej do pomiaru uzębień, modernizacja maszyny pomiarowej do pomiarów przestrzennych.

Celem inwestycji jest wdrożenie w Spółce TMW własnej technologii produkcji zespołów przeniesienia napędu do pojazdów elektrycznych i uruchomieniu na jej podstawie produkcji nowego produktu w postaci adapterów półosi przegubowych i znacząco ulepszonego produktu w postaci przekładni TM. Rozpoczęcie inwestycji 01.03.2017 zakończenie 30.09.2018.

Wartość projektu to 5 802 033,00 zł.
Wkład Funduszy Europejskich 2 129 695,00 zł.