PROJEKT DZIAŁANIA 3.3 INNOWACJE W MŚP

Informujemy, że firma TMW Sp. z o.o. realizuje projekt Działania 3.3 Innowacje w MŚP. Typ projektów – Wzrost konkurencyjności w przedsiębiorstwie TMW Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacji  – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacyjnego procesu obróbki końcówek kołnierzowych instalacji hydraulicznych, dzięki czemu zostaną wprowadzone na rynek udoskonalone produkty. W skład inwestycji wchodzi zakup:

  • 4 tokarek numerycznych napędzanych wrzecionkami narzędziowymi;
  • myjka komorowa nowoczesna, energooszczędna i ekologiczna.

Cele projektu:

  • Wprowadzanie na rynek ulepszonego produktu poprzez wdrożenie wyników prac B+R, wartość bazowa: 0, wartość docelowa: 1, rok osiągnięcia: 2022.
  • Wprowadzanie w przedsiębiorstwie innowacji procesowej poprzez wdrożenie wyników prac B+R, wartość bazowa: 0, wartość docelowa: 1, rok osiągnięcia: 2022.
  • Wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie: wartość bazowa:0, wartość docelowa: 4, rok osiągnięcia: 2023.

Wnioskodawca oraz pracownicy przedsiębiorstwa TMW Sp. z o.o. jako grupa docelowa projektu, będą wykorzystywać powstałą w ramach realizacji projektu infrastrukturę. Grupą docelową projektu są również odbiorcy końcowi, którzy wykorzystają ulepszony produkt, wykorzystywany w przemyśle spożywczym.

Wartość projektu: 3 691 230,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich 1 350 000,00 zł.

Wyszukaj produkt