Projekt Działania 3.3 Innowacje w MŚP

Informujemy, że firma TMW Sp. z o.o. realizuje projekt Działania 3.3 Innowacje w MŚP. Typ projektów – Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R) – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Inwestycja polega na nabyciu maszyn i budowie hali produkcyjnej, niezbędnych do wdrożenia własnej technologii produkcji nowoczesnych przekładni i adapterów półosi przegubowych. W skład inwestycji wchodzą: zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy hali produkcyjnej, zakup poziomego centrum obróbczego CNC, zakup tokarki CNC, zakup szlifierki do otworów CNC, modernizacja maszyny pomiarowej do pomiaru uzębień, modernizacja maszyny pomiarowej do pomiarów przestrzennych.

Celem inwestycji jest wdrożenie w Spółce TMW własnej technologii produkcji zespołów przeniesienia napędu do pojazdów elektrycznych i uruchomieniu na jej podstawie produkcji nowego produktu w postaci adapterów półosi przegubowych i znacząco ulepszonego produktu w postaci przekładni TM. Rozpoczęcie inwestycji 01.03.2017 zakończenie 30.09.2018.

Wartość projektu to 5 802 033,00 zł.
Wkład Funduszy Europejskich 2 129 695,00 zł.

Wyszukaj produkt